Aktualnie znajdujesz się: Strona główna /

Regulamin serwisu

Aby dodać system franczyzowy do portalu przeczytaj i zaakceptuj zapisy regulaminu.

Możesz dodać pojedyncze ogłoszenie jak również założyć Konto Franczyzodawcy,
które umożliwi ci dodawanie wielu ogłoszeń oraz zarządzanie ogłoszeniami.

Aby założyć konto Franczyzodawcy kliknij tutaj
   -----------------------------------------------------------------------------------------------

 

REGULAMIN
§1
Ilekroć w niniejszym regulaminie jest mowa o:
Administratorze strony -  należy przez to rozumieć: Biuro Obsługi Inwestycyjnej i Rynku Nieruchomości
Użytkowniku - należy przez to rozumieć : firmę, instytucję lub osobę fizyczną posiadającą konto na portalu.
§2
1. Portal BAZAfranczyzy.pl jest portalem ogłoszeniowym dedykowanym rynkowi systemów sieciowych.
2. Użytkownicy na portalu mogą zamieścić ogłoszenia zgodne z tematyką portalu.
3. Użytkownicy portalu dodają ogłoszenia bez logowania do portalu lub w ramach kont użytkowników na portalu.
§3
Konta Użytkowników. 
1. Konta użytkowników zakłada Użytkownik wypełniając odpowiedni formularz na stronie.
2. Założenie konta użytkownika jest bezpłatne z zastrzeżeniem warunków zakładania kont użytkowników zawartych w cenniku zamieszczonym na stronie.
3. Każdy Użytkownik, może dodać ogłoszenie STANDARD oraz PREMIUM, zgodnie z warunkami kont zamieszczonymi w cenniku na stronie.
4. Administrator strony zastrzega sobie prawo do odmowy założenia konta użytkownika oraz usunięcia ogłoszenia lub konta użytkownika
§4
Dodawanie i wycofywanie ogłoszeń.
1. Dodawanie i wycofywanie ogłoszeń odbywa się online poprzez wypełnienie i aktywację ogłoszenia.
2. Dodanie ogłoszenia wymaga akceptacji Administratora strony.
3. Administrator strony zastrzega sobie prawo do odmowy dodania ogłoszenia.
4. Zabronione jest dodawanie ogłoszeń które zawierają:
- treści nie związane z tematyką portalu, 
- treści sprzeczne z prawem polskim i międzynarodowym,  
- odnośniki do stron o podobnej tematyce, 
- odnośniki do stron zawierających treści niezgodne z prawem polskim i międzynarodowym.
 5. Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany treści ogłoszeń w szczególności: dostosowania tekstów do podziału informacji bez zmiany merytorycznej tekstów,  usuwania z nich treści niedozwolonych, a w przypadku stwierdzenia, iż ogłoszenie zawiera treści niezgodne z regulaminem odmowy zamieszczenia ogłoszenia.
§5
Postanowienia końcowe
1. Administrator serwisu zastrzega sobie możliwość zmiany cennika w każdym czasie bez powiadamiania Użytkowników. 
2. Zdjęcia i logotypy firm znajdujące sie na portalu są własnością Użytkowników zamieszczających ogłoszenia. Każdy Użytkownik dodając zdjęcie lub logotyp oświadcza iż posiada prawa do publikacji tych materiałów.
3. Serwis nie bierze udziału w umowach dokonywanych między użytkownikami serwisu.
4. Serwis nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody powstałe w wyniku realizacji transakcji i  umów pomiędzy użytkownikami serwisu lub niewłaściwego zachowania stron umowy.
5.Prezentowane na stronach serwisu ogłoszenia/oferty nie stanowią ofert handlowych w rozumieniu przepisów KC.
6. Każdy użytkownik zamieszczający ofertę/ogłoszenie w serwisie wyraża zgodę na gromadzenie i przetwarzanie danych osobowych przez Administratora serwisu oraz przesyłanie drogą elektroniczną informacji handlowej dotyczącej działalności Administratora strony.
7. Niniejszy regulamin obowiązuje od dnia publikacji w serwisie.
8. Administrator zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian w regulaminie bez wcześniejszego powiadamiania Użytkowników.
9. Korzystanie z portalu oznacza akceptację niniejszego regulaminu.

Podziel się!

bazafranczyzy.pl © 2021. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Zgłoś błąd
Oprogramowanie: Inspiroads.pl
Grafika: Devmark.pl